Wat is een aankoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar behartigt jouw belangen als koper, terwijl een verkoopmakelaar de belangen behartigt van de verkoper.

Een makelaar kan dus nooit de belangen van twee partijen tegelijk behartigen. Een aankoopmakelaar biedt behalve zekerheid en deskundig advies ook financieel voordeel. Onhafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een aankoopmakelaar beduidend meer van de vraagprijs weet af te krijgen dan een particulier. Dat verschil is in de huidige kopersmarkt het laatste jaar alleen maar groter geworden.

Een aankoopmakelaar behartigt enkel jouw belangen als koper, terwijl een verkoopmakelaar de belangen van de verkoper behartigt.